Wykonywanie remontów i tworzenie nowych instalacji w obszarach zabudowanych. - centrumhotelowelech.pl

Wykonywanie remontów i tworzenie nowych instalacji w obszarach zabudowanych.

Samorządy terytorialne często prowadzą wiele prac modernizujących instalacje podziemne. Stosując nowe technologie, można uniknąć prac ziemnych i ograniczyć koszty inwestycji. Dodatkową zaletą takich prac jest minimalizacja utrudnień w ruchu drogowym. Można tak układać instalacje wodne i telekomunikacyjne lub tworzyć układy rur osłonowych.


Technologie bezinwazyjnego układania instalacji pod przeszkodamiCzęsto inwestor staje przed problemem ułożenia nowej sieci technicznej w obszarze zabudowanym. W wielu wypadkach na tym terenie występują już inne instalacje podziemne i wymagana jest duża precyzja przy układaniu kolejnych nitek sieci. Stosowane są do tego przeciski pod drogami. Za pomocą ciśnienia głowica tworzy kanał i pozwala na przeprowadzenie rury pod przeszkodą terenową. Dzięki użyciu wysokiego ciśnienia i kompresorów prace takie można wykonywać w dowolnym miejscu.


Możliwości, jakie dają przeciski


Zastosowanie takiej technologii umożliwia stosowanie jej w uzbrojonym terenie. Rury można układać z dużą dokładnością w poziomie i pionie. Takie działania ułatwiają również wprowadzanie pod powierzchnię drogi lub przejazdu rur plastikowych, lub stalowych będących jednocześnie rurami osłonowymi. Niweluje to ryzyko powstawania uskoków i uszkodzeń powierzchni, pod którą jest wykonywany przecisk. Zachowanie odpowiedniej staranności prac pozwala naukładanie kilku rur jednocześnie, aby uniknąć wykonywanie otworów o dużej średnicy.

Mały zakres prac przygotowawczych pozwala na wykonywanie przecisków bez konieczności zajmowania dużej powierzchni pod ustawienie maszyn i wykonanie wykopów technicznych. Pomiary wykonane przed rozpoczęciem wykonywania otworów gwarantuje skuteczność prac i ich zgodność z projektami technicznymi instalacji podziemnych. W ten sposób można tworzyć przebieg całej linii przez wykonywanie poszczególnych segmentów ułożonych pomiędzy węzłami połączeniowymi.

Przeciski są wygodną formą realizacji inwestycji bez ingerencji w już istniejąca infrastrukturę naziemną w terenie zabudowanym.

Słowa kluczowe:przeciski pod drogami,